Podsumowanie seminarium podatkowego

Ponad 140 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Podatki w branży ubezpieczeniowej”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów oraz ośrodków akademickich. Seminarium zostało ocenione jako wzorowe pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Seminarium dotyczyło zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: białej listy podatników, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, opodatkowania podatkiem VAT, nowego raportowania JPK, podatku u źródła, opodatkowania pośrednictwa przy PPK, kosztów akwizycji w aspekcie podatków).

Istotną częścią seminarium były zmiany w przepisach o cenach transferowych oraz regulacje dotyczące raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Omówione zostało także bieżące orzecznictwo podatkowe i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń, zmiany w przepisach mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ulga na badania i rozwój oraz zmiany w opodatkowaniu podatkiem PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Prezentacje z seminarium