Podsumowanie dwóch lat systemu Wypłacalność II i nowe wyzwania dla reasekuracji – relacja

Ponad 100 osób wzięło udział w seminarium „Podsumowanie dwóch lat systemu WYPŁACALNOŚĆ II i nowe wyzwania dla reasekuracji”, zorganizowanym przez Podkomisję ds. Reasekuracji PIU. Seminarium miało miejsce 21 czerwca br.
Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Dagmary Wieczorek-Bartczak, dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego, European Actuarial Services w EY, które poświęcone zostało podsumowaniu czterech lat obowiązywania „Wytycznych dotyczących reasekuracji biernej i retrocesji”, pierwszej regulacji opublikowanej przez KNF w związku z wdrażaniem Wypłacalności II. Następnie Lydia Pomp-Bojerianova client executive Austria&CEE w Swiss Re Europe S.A. omówiła zagadnienia związane z oceną skuteczności transferu ryzyka ubezpieczeniowego w umowach reasekuracji. Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Mariusza Kuśmierczyka, data management consultant w SAS, dotyczące zarządzania jakością danych w systemach dziedzinowych, które jest kluczowe dla ustalenia prawidłowej ekspozycji zakładów na poszczególne ryzyka.
Prezentacje przedstawiane w kolejnej części skoncentrowane były na aktualnych wyzwaniach wynikających z postępu technologicznego, sytuacji politycznej oraz zmian legislacyjnych. Philipp Rosenaurer MLaw, MSc w PwC omówił definicje fintechu, insurtechu, regtechu i legaltechu oraz związane z tymi trendami biznesowymi i regulacyjnymi szanse i zagrożenia dla sektora ubezpieczeniowego. Agnieszka Kukiełka, broker reasekuracyjny w AON Benfield, przekazała w sposób kompleksowy informacje o terroryzmie i uwzględnianiu tego ryzyka w umowach reasekuracji. W ostatnim wystąpieniu mec. Anna Tarasiuk partner w Kancelarii Łyszkiewicz & Tarasiuk, omówiła wpływ RODO i IDD na reasekurację.

Prezentacje z seminarium
Prezentacja mec. Anny Tarasiuk