Podsumowanie cyklu konferencji na temat klasyfikacji ICF*

Prawie 200 osób wzięło udział w konferencjach naukowych, które w listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń organizowała wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL). Konferencje pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Współorganizatorem konferencji warszawskiej było także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniach uczestniczyli lekarze orzecznicy, biegli sądowi, przedstawiciele nauki, ZUS, KRUS oraz przedstawiciele branży ubezpieczeniowej.

Tematy dotyczące niepełnosprawności  systemów orzecznictwa w Polsce jak również organizację  i znaczenie rehabilitacji kompleksowej w ograniczaniu niepełnosprawności omówiła prof. dr n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – prezes PTOL. Profesor wskazała także, że zwieńczeniem wieloletniej pracy będzie otwarcie w niedługim czasie w Polsce ośrodków rehabilitacji kompleksowej. Ponadto na uniwersytetach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu zostanie także otwarty kierunek podyplomowy kształcący przyszłych rehamenedżerów.
Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU wyjaśniła czym jest klasyfikacja ICF i przedstawiła jej strukturę oraz zastosowanie. Odpowiadając na pytanie czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego, podniosła możliwości zastosowania klasyfikacji ICF do dokonywania opisu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Z kolei zastosowanie ICF w praktyce odszkodowawczej omawiali wymiennie Michał Kretkowski – prezes zarządu ICR Sp. z o.o. oraz Konrad Bednarowski – manager ds. zarządzania projektami ICR Sp. z o.o.

Z czterech konferencji płynie jedno ważne przesłanie: najważniejsze jest przywrócenie człowieka poszkodowanego w wypadku do funkcjonowania w społeczeństwie i temu celowi powinny być poświęcone wszystkie rozwiązania, z uwzględnieniem działań ubezpieczycieli. Niezbędnym narzędziem, zatwierdzonym przez WHO, transparentnym, jednoznacznym i zrozumiałym dla wszystkich, od lekarzy, poprzez rehabilitantów po urzędników i przedstawicieli biznesu jest klasyfikacja ICF.

*Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, nazywana ICF, przyjęta przez  Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2001 r. opisuje cechy charakterystyczne stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Zastosowanie klasyfikacji do oceny stanu zdrowia i jego wpływu na dalsze funkcjonowanie osób ma istotne znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia a także polityki społecznej oraz systemów ubezpieczeń społecznych i  komercyjnych.