Podatki w działalności ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach oraz bieżąca praktyka

3 grudnia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte zorganizowała seminarium prawno-podatkowe pt: „Podatki w działalności ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach oraz bieżąca praktyka”. Seminarium otworzył Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU, który przedstawił tematykę seminarium.

Następnie przedstawiciele Deloitte omówili najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych na 2014 r., m.in. dotyczące VAT i fakturowania. Szczegółowo przedstawione zostały również zmiany w przepisach o cenach transferowych oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych w zakresie PIT i ZUS. W dalszej części seminarium prawnicy z kancelarii Deloitte Legal omówili najważniejsze zmiany prawne i regulacyjne dotyczące działalności ubezpieczeniowej. Natomiast na zakończenie seminarium przedstawione zostały najciekawsze wyroki i interpretacje sądów i organów podatkowych w 2013 r.

Prezentacje z seminarium