Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed zakładami ubezpieczeń

13 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Katedrą Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej. Konferencja była okazją do zastanowienia się nad cyberzagrożeniami i do dyskusji na temat podejścia zakładów ubezpieczeń do cyberbezpieczeństwa. Spotkanie umożliwiło też wymianę informacji i wskazówek, o tym, jakie działania rynek ubezpieczeniowy powinien podjąć na rzecz współpracy w tym obszarze.

W wydarzeniu udział wzięli specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo na szczeblu krajowym i międzynarodowym, eksperci nowoczesnych technologii służących powstawaniu i zwalczaniu cyberzagrożeń, a także reprezentanci środowiska naukowego, praktycy z zakładów ubezpieczeń, firm i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci.

Konferencja przeznaczona była głównie dla pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się bezpieczeństwem, w tym działów IT, compliance, ryzyka, ale także środowiska naukowego oraz instytucji i firm powiązanych z działalnością ubezpieczeniową.