Międzynarodowe seminarium rolne PIU

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała Seminarium „Kierunki Zmian Ubezpieczeń Produkcji Rolnej w Polsce – ochrona na wypadek suszy”. Odbyło się ono 30 listopada 2010 r. w Warszawie.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem Seminarium było zdiagnozowanie problemów związanych z występowaniem zjawiska suszy w Polsce, przedstawienie realizowanych projektów oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie skutkom tego zjawiska w polskim rolnictwie.

Potrzeby rozwiązań dotyczących ubezpieczeń suszy z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń omówił Konrad Rojewski Przewodniczący Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przykładowe rozwiązania z rynków austriackiego i hiszpańskiego przedstawili Michael Zetterz z Die Österreichische Hagelversicherung oraz Guillermo Gonseth y Garcia z  AGROSEGURO.

W bloku dotyczącym zagadnień legislacyjnych możliwości rozwoju ubezpieczeń w rolnictwie przedstawiła  Aleksandra Szelągowska, Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie dr Andrzej Doroszewski z IUNG w Puławach zaprezentował System Monitoringu Suszy w Polsce. Na zakończenie prof. dr hab. Jerzy Handschke, dr Krzysztof Łyskawa oraz dr  Marcin Zimowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawili Koncepcję ubezpieczeń indeksowych suszy w Polsce. 

W seminarium udział wzięli liczni przedstawiciele środowisk naukowych, ministerstw, organizacji rolniczych, zakładów ubezpieczeń.

Poniżej znajdą Państwo materiały, zaprezentowane podczas seminarium:

Prezentacje