Market consistent valuation and Solvency II

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z agencją Moody’s Analytics zorganizowała 14 listopada 2013 seminarium pt: „Market consistent valuation and Solvency II”.
Pierwszym prelegentem był Marcin Łuczyński członek zarządu PIU, który przedstawił aktualny stan prac nad dyrektywą Solvency II. Następnie swoje prelekcje przedstawili reprezentanci Moody’s Analytics.
Brian Heale omówił postępy przygotowań do wdrożenia Solvency II w poszczególnych krajach europejskich. Jonathan Lau przedstawił metody dochodzenia do skutecznej wyceny zgodnej z zasadami rynkowymi. Seminarium zakończył Georgios Tyrakis omawiając najlepsze praktyki i kalibrację scenariuszy ekonomicznych w ramach Solvency II.
Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 110 uczestników – pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów i środowisk naukowych.

Prezentacja Marcina Łuczyńskiego

Poniżej dostępne są prezentacje przygotowane przez Moody’s Analytics.

Prezentacja – Brian Heale
Prezentacja – Jonathan Lau
Prezentacja – Georgios Tyrakis