Konferencja „Ubezpieczenia ochrony prawnej jako sposób finansowania usług prawniczych w Europie”

3 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Ubezpieczenia ochrony prawnej jako sposób finansowania usług prawniczych w Europie”, organizowana wspólnie przez PIU oraz RIAD – stowarzyszenie ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia ochrony prawnej – International Association of Legal Protection Insurance. Celem konferencji była promocja ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce jako narzędzia upowszechniającego dostęp do usług prawniczych.

Podczas konferencji wystąpili:

– mecenas Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który wyraził poparcie dla inicjatywy zorganizowania konferencji oraz chęć współdziałania na rzecz rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej;
– przedstawiciele RIAD: Antje Fedderke, sekretarz generalna RIAD; Rainer Tögel – członek zarządu RIAD i prezes zarządu DAS, Niemcy; Simon Warr – wiceprezes zarządu RIAD i Underwriting Manager Am Trust Europe, Wielka Brytania; Jan Moerland – członek zarządu RIAD, dyrektor Biura Prawnego DAS, Holandia oraz Mariusz Olszewski – prezes zarządu DAS, Polska, członek RIAD;
– Roman Kusz – Naczelna Rada Adwokacka;
– Zbigniew Pawlak – wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

Przedstawiciele RIAD wyjaśniali, że zakres ubezpieczenia ochrony prawnej jest podobny we wszystkich krajach, a ewentualne różnice w podejściu do tego produktu wynikają z różnic w regulacjach świadczenia usług prawnych, takich jak możliwość prowadzenia świadczenia usług prawniczych przez prawników wewnętrznych ubezpieczyciela. Podkreślano, że popularyzacja tych ubezpieczeń zajmowała kilkadziesiąt lat, tak więc powolny rozwój ubezpieczeń w początkowym stadium jest naturalny.
Z kolei w trakcie swoich wystąpień, przedstawiciele samorządów prawniczych wyjaśniali, dlaczego świadczenie usług przez członków ich samorządów jest ważne. Wyrażali m.in. wątpliwości co do jakości porad prawnych świadczonych przez telefon oraz zwracali uwagę na szeroką listę wyłączeń z zakresu ubezpieczenia.

Konferencję prowadził Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, który w podsumowaniu zaznaczył, że PIU rozpoczęła współpracę w samorządami prawniczymi w celu rozwijania zainteresowania ich przedstawicieli świadczeniem usług w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej.

Prezentacje z konferencji

Mariusz Olszewski, DAS – Ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce
Simon Warr, AmTrust Law, Legal protection insurance – the UK model
Rainer Tögel, DAS – Legal protection insurance – The German LPI model
Jan Moerland, DAS – Legal Protection Insurance in the Netherlands
Antje Fedderke RIAD – Overview of Legal Protection Insurance in Europe