Konferencja: przeciwdziałanie cyberprzestępczości ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z Katedrą Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej 19 czerwca 2018 r. zorganizowała konferencję „Przeciwdziałanie cyberprzestępczości ubezpieczeniowej”.

Konferencja była odpowiedzią na potrzebę utworzenia struktur umożliwiających zakładom ubezpieczeń wspólne przeciwdziałanie cyberprzestępczości w obliczu pojawiających się cyberzagrożeń na rynku finansowym, w tym na rynku ubezpieczeniowym oraz w konsekwencji tworzących się przepisów prawnych o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Stworzenie okazji do pierwszych dyskusji przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego na temat podejścia zakładów ubezpieczeń do cyberbezpieczeństwa umożliwiło pozyskanie wskazówek, jakie wspólne działania rynek ubezpieczeniowy powinien podjąć na rzecz współpracy w tym obszarze, między innymi poprzez wypracowanie mechanizmów informowania o incydentach. Istotne było również pozyskanie wiedzy na temat zasad współpracy z sektorem bankowym i całym rynkiem finansowym, a szczególnie z organami ścigania i instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

W wydarzeniu udział wzięli specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo na szczeblu międzynarodowym, krajowym i sektorowym gospodarki, eksperci z zakresu funkcjonowania nowoczesnych technologii służących powstawaniu i zwalczaniu cyberzagrożeń, a także reprezentanci Biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Konferencja przeznaczona była głównie dla pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się bezpieczeństwem szeroko pojętym, w tym działów IT, compliance, ryzyka, ale także środowiska naukowego oraz instytucji i firm powiązanych z działalnością ubezpieczeniową.

Prezentacje z konferencji