Konferencja „Powódź – Infrastruktura – Finansowanie”

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencja pt. „Powódź – Infrastruktura – Finansowanie”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

Celem konferencji było dokonanie  przeglądu zagrożeń ryzykami naturalnymi w Polsce oraz społecznych i finansowych skutków strat spowodowanych powodzią, osuwaniem się ziemi lub huraganem oraz próbą udzielenia odpowiedzi na pytania  o miejsce i rolę Państwa w rozwiązywaniu problemów związanych ze skutkami tych zdarzeń. 

Konferencję otworzył prof. Zdzisław Brodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, który  omówił problemy obecnego systemu finansowania ryzyk katastroficznych w kontekście współpracy instytucji publicznych i administracji rządowej. 

Pierwszy panel konferencji dotyczył współpracy instytucji publicznych i administracji państwowej w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym w Polsce. W tej części wystąpili: Marcin Samsonowicz-Górski z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prof. Maciej Maciejewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dr Dariusz Grabowski i dr Lesław Skrzypczyk z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz dr Magdalena Adamowicz z Uniwersytetu Gdańskiego.

W drugim panelu dotyczącym rozwiązań zagranicznych Piotr Kondratowicz z KPMG Advisory omówił przegląd systemów ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w Europie. Rozwiązania francuskie przybliżył Charles Levi z Polish Re, a brytyjskie Chris Wallings z Lloyd’s of London. 

W trzeciej części  konferencji, poruszającej temat wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym głos zabrali: dr  Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Andrzej Maciążek z  Polskiej Izby Ubezpieczeń, Anna Barańska Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. ubezpieczeń katastroficznych oraz mec. Wiesław Zaborowski.

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele, środowisk naukowych, ministerstw, zakładów ubezpieczeń oraz instytucji działających na rynku ubezpieczeniowym.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji