Konferencja “O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń”

W ciągu ostatnich lat ubezpieczenia stały się w Polsce jedną z najważniejszych części sektora finansowego. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali rosnącą rangę tego rynku w polskim systemie gospodarczym.
Obecnie krajowe zakłady zbierają w ciągu roku 15 mld euro składek, co daje Polsce miejsce w tej samej lidze co Finlandia, Portugalia czy Irlandia. Tak duży i znaczący sektor potrzebuje jednolitej regulacji – Kodeksu ubezpieczeń. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje już we Francji. W Polsce na podstawie jednolitego zapisu działa np. sektor bankowy.
W Polsce reguły gry na rynku ubezpieczeniowym określa kilka ustaw i rozporządzeń. Regulacje dotyczące prawa asekuracyjnego znajdziemy m.in. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, czy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wiele ważnych kwestii reguluje także Kodeks Cywilny.
Podczas konferencji podjęto dyskusję nt. przeniesienia do Polski wzorców funkcjonujących np. we Francji, gdzie jeden akt prawny reguluje działanie sektora asekuracyjnego.
Potrzebę taką zgodnie podkreślali patron honorowy konferencji dr Józef Zych, przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP oraz prof. Eugeniusz Kowalewski, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Przewodniczący Rady Programowej konferencji.