Konferencja „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”

W listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zorganizowała konferencje naukowe pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, które odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Współorganizatorem konferencji warszawskiej było także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konferencji było omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Wydarzenie to zgromadziło w sumie ponad 200 osób, w tym m. in. lekarzy orzeczników, biegłych sądowych, przedstawicieli nauki, ZUS, KRUS oraz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej.

Tematy dotyczące niepełnosprawności systemów orzecznictwa w Polsce jak również organizację  i znaczenie rehabilitacji kompleksowej w ograniczaniu niepełnosprawności podniosła prof. dr n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska – Prezes PTOL. Pani profesor wskazała także, iż zwieńczeniem wieloletniej pracy będzie otwarcie w niedługim czasie w Polsce ośrodków rehabilitacji kompleksowej. Ponadto na uniwersytetach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu zostanie także otwarty kierunek podyplomowy kształcący przyszłych rehamenedżerów.

Dorota M. Fal – Doradca Zarządu PIU wyjaśniła czym jest klasyfikacja ICF i przedstawiła jej strukturę oraz zastosowanie. Odpowiadając na pytanie czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego, podniosła możliwości zastosowania klasyfikacji ICF do dokonywania opisu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Z kolei zastosowanie ICF w praktyce odszkodowawczej omawiali wymiennie Michał Kretkowski – Prezes Zarządu ICR Sp. z o.o. oraz Konrad Bednarowski – Manager ds. Zarządzania Projektami ICR Sp. z o.o.

Z czterech konferencji płynie jedno ważne przesłanie: najważniejszym celem jest przewrócenie człowieka poszkodowanego w wypadku do funkcjonowania w społeczeństwie i temu celowi powinny być poświęcone wszystkie rozwiązania, z uwzględnieniem działań ubezpieczycieli. Niezbędnym narzędziem, zatwierdzonym przez WHO, transparentnym, jednoznacznym i zrozumiałym dla wszystkich, od lekarzy, poprzez rehabilitantów po urzędników i przedstawicieli biznesu jest klasyfikacja ICF.