Kongres bancassurance pt. „Klient – bank – ubezpieczyciel – partnerzy bancassurance”

16 listopada br. w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się kongres bancassurance pt. „Klient – bank – ubezpieczyciel – partnerzy bancassurance”. Organizatorem spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich. Kongres przeznaczony był dla pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za przygotowanie, nadzór i dystrybucję produktów ubezpieczeniowych w kanale bankowym.

Kongres miał na celu wymianę opinii i doświadczeń na temat obecnych wyzwań i kierunków rozwoju tego rynku w Polsce. Wykłady i panele koncentrowały się na takich tematach, jak obecne wyniki i wyzwania rynku bancassurance w Polsce i Europie, możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych przy sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym, jak również wpływ regulacji na ten kanał dystrybucji. Podczas kongresu zaprezentowano dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki. Dokument został wypracowany wspólnie przez przedstawicieli rynku ubezpieczeń i sektora bankowego jako uzupełnienie Rekomendacji U przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego 26 czerwca br.

 

XII Kongres Bancassurance  „Klient, bank, ubezpieczyciel – partnerzy w bancassurance”

 

 

9:30-10.30         Rejestracja uczestników

10.30-10.45       Otwarcie kongresu

Jan Grzegorz Prądzyński Prezes Zarządu PIU

Tadeusz Białek  Prezes ZBP

10.45-11.00       Raport bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń

Agnieszka Gocałek – PZU/Polska Izba Ubezpieczeń

11.00-11.15       Prezentacja wyników ankiet bancassurance Związku Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – ZBP

11.15-11.40       Podsumowanie prac i prezentacja projektu Dobrych praktyk PIU i ZBP dot. produktów CPI

Agnieszka Gocałek – PZU/Polska Izba Ubezpieczeń

Piotr Wrzesiński – Polska Izba Ubezpieczeń

11.40-12.10        Teraźniejszość i przyszłość bancassurance – aspekty regulacyjne i nadzorcze

Maciej Podlewski – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

12.10-12.40       Wnioski z kontroli UKNF w zakresie bancassurance

Sławomir Pomarański – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

12.40-13.40       Lunch

13.40-14.00       Bancassurance z perspektywy Ministerstwa Finansów

Piotr Radziszewski – Ministerstwo Finansów

14.00-14.30       Bancassurance z perspektywy Rzecznika Finansowego

Anna Dąbrowska – Biuro Rzecznika Finansowego

14.30-14.50       Bancassurance z perspektywy Arbitra Bankowego

Katarzyna Marczyńska – Arbiter bankowy

14.50-15.10       Rozwiązania assistance, które wspierają bezpieczeństwo osobiste

Robert Jeske – Europ Assistance

Sebastian Tabaka – Europ Assistance

15.10-15.40       Przerwa kawowa

15.40-17.10        Panel – „Bancassurance – klient jest najważniejszy”

Wprowadzenie: Marcin Krzykowski – Milliman

Moderator: Norbert Jeziolowicz – Związek Banków Polskich

Paneliści:

Przemysław Pakulski – PKO Ubezpieczenia

Agnieszka Gocałek – PZU

Tomasz Raczyński – mBank

Joanna Borysiewicz – Santander Bank Polska

Maciej Podlewski – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

17.10-17.20        Podsumowanie Konferencji

19.00                  Kolacja