„IFRS4 – Umowa Ubezpieczenia”

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą Ernst & Young zorganizowała w dniu 6 grudnia br. seminarium pt: „IFRS4 – Umowa Ubezpieczenia”. Prelegentami byli specjaliści z firmy E&Y oraz Pani Sandra Hack z IASB – International Accounting Standards Board. Seminarium prowadzone było w językach polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 150 uczestników, pracowników zakładów ubezpieczeń i Ministerstwa Finansów oraz szeroka reprezentacja pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Pani Sandra Hack omówiła historię, aktualny stan zaawansowania prac oraz działania na najbliższą przyszłość w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 4 – Umowy Ubezpieczenia.
Pan  Adam Fornalik. Partner z firmy E&Y w dwóch prezentacjach skupił się na porównaniu MSSF4 do polskich standardów rachunkowych, oraz na zbieżnościach i różnicach w zaprezentowanym przez IASB projekcie standardu a Dyrektywą Solvency II.
Pani Christie Holmes, Partner z holenderskiego oddziału E&Y omówiła harmonogram oraz konsekwencje wprowadzenia nowego standardu, możliwość wykorzystania już istniejących a także stworzenia nowych modeli prezentacji danych finansowo-księgowych.
Seminarium zostało wysoko ocenione przez uczestników. Szczególnie cieszy nas bardzo pochlebna opinia co do tematyki jak i poziomu prezentacji wyrażona przez kadrę kierowniczą UKNF.

Adam Fornalik – polskie standardy
Adam Fornalik – Solvency II
Sandra Hack – prezentacja w wersji polskiej
Christine Holmes – prezentacja