wu2021.4.3

Ocena projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Michał Romanowski, Piotr Haiduk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.3

Abstract

Istota problemu prawnego omawianego w niniejszym artykule sprowadza się do dokonania oceny projektu prawa grup spółek w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1515), dalej: projekt lub nowelizacja.
 
Rozwiązania zawarte w (nienowym zresztą) projekcie należy ocenić bardzo krytycznie. Stanowią one w istocie rzeczy zamach na całe prawo spółek i bezpieczeństwo obrotu prawnego, co przekłada się na ryzyko dla polskich i zagranicznych udziałowców spółek, członków zarządu i rad nadzorczych spółek.

 

Słowa kluczowe

grupy spółek, grupy kapitałowe.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Chomiuk M., Harnos R., Uwagi prawno-porównawcze z perspektywy prawa niemieckiego do projektu prawa grup spółek, „Monitor Prawa Handlowego” 2021, nr 1.
Jankowski B., Nadużycie formy prawnej spółki wprawie amerykańskim, „Państwo i Prawo” 1996, nr 2.
Litwińska-Werner M., Nadużycie formy spółki, „Studia Prawa Prywatnego” 2007, nr 3.
Opalski A. Projekt prawa grup spółek, czyli skok na spółki Skarbu Państwa, „Rzeczpospolita”
23.08.2020.
Opalski A., Wiśniewski A.W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz
do art. 301–392, Opalski A. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 16 października 2020 r. o projekcie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Nr
RL-033–28/20).
Popiołek W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Strzępka J. [red.], Warszawa 2015,
Legalis 2021.
Sołtys B., Kilka uwag i propozycji do kodeksowej regulacji nowego prawa holdingowego, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2021, nr 1.
Sołtysiński S., [w:] Kodeks Spółek Handlowych, t. III. Komentarz do art. 301–458, Sołtysiński S.,
Szajkowski A., Szumański A. [red.], CH Beck, Warszawa 2003.
Szumański A., [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 17a, Sołtysiński S.[red.], CH Beck, Warszawa 2010.
Thompson R.B., The Limits of Liability in the New Limited Liability Entities, “Wake Forest Law
Review” 1997, Vol. 32, No. 3.