WU2020.1.6

Katarzyna Malinowska
Space Insurance. International Legal Aspects
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017,
472 strony

Mariusz Fras

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.6

Abstract

 

Słowa kluczowe

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia