WU2018.4.7

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach
ubezpieczeniowych w latach 2014–2016

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.7

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych orzeczeń wydanych przez sądy krajów
europejskich w sprawach ubezpieczeniowych w latach 2014–2016, dotyczących w szczególności:
odpowiedzialności ubezpieczyciela, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela, zakresu naprawienia szkody, terminu przedawnienia roszczenia

 

Słowa kluczowe

orzecznictwo europejskie, sprawy ubezpieczeniowe, sprawy z udziałem ubezpieczycieli,
ubezpieczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zakres szkody, szkoda pośrednia, szkoda bezpośrednia, pojęcie ruchu pojazdu, odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, regres ubezpieczyciela, subrogacja,
interes ubezpieczeniowy, ubezpieczenie ATE, termin przedawnienia

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Fiasko procesów tytoniowych w Europie: caveat fumator!, [w:] Rozprawy z prawa
cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi, Pisuliński J., Tereszkiewicz P., Zoll F. [red.],
LexisNexis, Warszawa 2012.
Bieniek G., [w:] Kodeks cywilny. Zobowiązania, tom III. Cz. 1. Komentarz, Gudowski J. [red.],
LexisNexis, Warszawa 2013.
Bitans A., Łotwa, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter, Berlin–
Boston 2016.
Caruana Demajo G., Quintano L., Zammit D., Malta, [w:] European Tort Law 2016, Karner E., Steininger
B. C. [ed.], De Gruyter, Berlin–Boston 2017.
Cisek A., Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red], CH Beck,
Warszawa 2017.
Duarte Manso L., Dias Pereira A., Portugalia, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger
B. C. [ed.], De Gruyter, Berlin–Boston 2016.
Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red], CH Beck, Warszawa
2017.
Dulak A., Słowacja, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2016.
Durant I. C., Belgia, [w:] European Tort Law 2014, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2015.
Durant I. C., Belgia, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2016.
Drukteiniene S., Saltinyte L., Litwa, [w:] European Tort Law 2016, Karner E., Steininger B. C. [ed.],
De Gruyter, Berlin–Boston 2017.
Emaus J.M., Keirse A. L.M., Holandia, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.],
De Gruyter, Berlin–Boston 2016.
Hradek J., Czechy, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2016.
Hradek J., Czechy, [w:] European Tort Law 2016, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2017.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Nesterowicz M., Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży,
„Przegląd Sądowy” 2018, nr 9.
Quill E., Irlandia, [w:] European Tort Law 2014, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter, Berlin–
Boston 2015.
Sejasn M., Knetsch J., Francja, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De
Gruyter, Berlin–Boston 2016.
Song M., Insurable interest in the law of marine insurance, „1 Southampton Student L. Rev.” 2011,
nr 75.
Steiniger B. C., Pehm J., Austria, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De
Gruyter, Berlin–Boston 2016.
Tande K., Norwegia, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2016.
Trstenjak V., Private Law and Fundamental Rights, [w:] General Reports of the XIXth Congress of
International Academy of Comparative Law, Schauer M., Verschraegen B. [ed.], Springer 2017.
Tokushev V., Bułgaria, [w:] European Tort Law 2016, Karner E., Steininger B. C. [ed.], De Gruyter,
Berlin–Boston 2017.
Wałachowska M., Art. 446, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna,
Fras M., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer/ lex 2018.
Wyszyńska-Ślufińska P., Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej
podstawie niż prawo własności, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 2.