WU2018.3.6

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r.,
I ACa 817/151

Mirosław Nesterowicz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.6

Abstract

Glosa odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt sprawy I ACa 817/15. Sąd uznał, że zakres odpowiedzialności lekarza powinien być oceniany niezależnie od faktu czy usługa medyczna była świadczona nieodpłatnie, czy też nie. Usługi powinny być świadczone zgodnie z wiedzą medyczną i obowiązkami prawnymi. Autor rozważa również zakres właściwego zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.

 

Słowa kluczowe

zabieg medyczny, szkoda niemajątkowa, zadośćuczynienie, należyta staranność, odpowiedzialność lekarza

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia