WU2018.2.6

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15
– Odpowiedzialność biura podróży za śmierć
uczestników podczas wycieczki fakultatywnej

Paulina Górna

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.6

Abstract

Glos odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. I ACa 245/15). Autorka podejmuje rozważania dotyczące odpowiedzialności biura podróży za śmierć uczestników wycieczki fakultatywnej. Głównym przedmiotem analizy jest podstawa odpowiedzialności biura podróży oraz ocena prawna zaniedbań dokonanych przez biuro podróży.

 

Słowa kluczowe

odpowiedzialność biura podróży, śmierć uczestnika wycieczki fakultatywnej,

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adamus R., Umowa o podróż, DIFIN, Warszawa 2012.
Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Gospodarek J., Prawo turystyczne, PWN, Warszawa 2001.
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Nesterowicz
M. [red.], Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013.
Prawo w praktyce biur podróży, Cybula P. [red.], LexisNexis, Warszawa 2006.
System prawa prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań – część ogólna, Olejniczak A. [red.], CH Beck,
Warszawa 2018.
Szpunar A., Roszczenia z powodu śmierci osoby bliskiej, „Nowe Prawo” 1965, nr 3.
Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Cybula P., Raciborski J. [red.],
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce z dnia 1 października 1999 r., Santiago, https://umww.pl/
attachments/article/25028/biura-podrozy-globalny-kodeks-etyki.pdf [dostęp: 2.06.2018].