Witold Walkowiak złożył rezygnację

Witold Walkowiak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pozostanie na stanowisku do 30 września br., po czym podejmie nowe wyzwania zawodowe.

– Praca dla PIU dała mi możliwość zajmowania się kwestiami ubezpieczeń widzianymi z perspektywy całego rynku, których rozwiązywanie wymaga wiedzy, ale także dialogu i konsensusu. Było to dla mnie bardzo istotne doświadczenie i wyzwanie – powiedział Witold Walkowiak.

– Współpraca z Witoldem Walkowiakiem dała mi dużą osobistą satysfakcję, a jego wiedza i doświadczenie zawodowe były niezwykle cenne dla prac realizowanych przez Izbę – stwierdził Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Witold Walkowiak piastuje funkcję wiceprezesa zarządu PIU od stycznia 2010 r.