Witold Walkowiak wiceprezesem PIU

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń powołało Witolda Walkowiaka na funkcję wiceprezesa zarządu PIU.

Witold Walkowiak od początku 2009 r. kieruje pracami Komisji Ekonomiczno-Finansowej PIU. Pierwszy okres jego kariery zawodowej, lata 1980-1991, to praca naukowa w Instytucie Finansów.

Następnie związał się w Bankiem Handlowym, gdzie pełnił funkcje kierownicze w pionie finansowym w okresie 1992-2000, a w latach 2001-2003 był wiceprezesem banku. W latach 2000-2001 sprawował funkcję wiceprezesa Banku BPH.

Jego późniejsze doświadczenia zawodowe związane są sektorem ubezpieczeniowym: w latach 2003-2006 pełnił funkcję członka zarządu PZU SA, gdzie odpowiadał za piony finansów oraz administracji i logistyki. W latach 2006-2008 był dyrektorem finansowym Departamentu Europejskiego Eureko B.V, jak również pełnił funkcje członka rady dyrektorów i przewodniczącego komitetu audytu w firmach ubezpieczeniowych Friends First (Irlandia) i Interamerican (Grecja).

Witold Walkowiak ma 52 lata. Jest absolwentem SGH, doktorem nauk ekonomicznych.

Obecnie skład zarządu PIU przedstawia się następująco: Jan Grzegorz Prądzyński – prezes zarządu, Witold Walkowiak – wiceprezes zarządu, Andrzej Maciążek – członek zarządu.

Zobacz zarząd PIU.