Witold Janusz Przewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU

Witold Janusz zgodził się zostać nowym Przewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zastąpił na tym stanowisku Roberta Szyszkę, który ze względu na zwiększenie obowiązków zawodowych zrezygnował z kierowania pracami Komisji.

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wdzięczny Robertowi Szyszce za poświęcony czas oraz wkład pracy i jednocześnie cieszy się z podjęcia współpracy z Witoldem Januszem.

Witold Janusz jest Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s Polska.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w Oddziale TUiR Warta SA w Gdyni, w Wydziale Odszkodowań Odpowiedzialności Cywilnej Armatora i Przewoźnika Morskiego. Od 1992 roku był Wiceprezesem ds. Ubezpieczeń w STU Hestia Insurance, a potem STU Ergo Hestia SA. Następnie od 2004 roku był Prezesem Zarządu TU Gerling Polska.

Od marca 2008 roku jest Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s Polska.