14 września 2009
/
Aktualności

Witold Janusz zgodził się zostać nowym Przewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zastąpił na tym stanowisku Roberta Szyszkę, który ze względu na zwiększenie obowiązków zawodowych zrezygnował z kierowania pracami Komisji.

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wdzięczny Robertowi Szyszce za poświęcony czas oraz wkład pracy i jednocześnie cieszy się z podjęcia współpracy z Witoldem Januszem.

Witold Janusz jest Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s Polska.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w Oddziale TUiR Warta SA w Gdyni, w Wydziale Odszkodowań Odpowiedzialności Cywilnej Armatora i Przewoźnika Morskiego. Od 1992 roku był Wiceprezesem ds. Ubezpieczeń w STU Hestia Insurance, a potem STU Ergo Hestia SA. Następnie od 2004 roku był Prezesem Zarządu TU Gerling Polska.

Od marca 2008 roku jest Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s Polska.