Uwagi na temat drugich konsultacji IAIS dotyczących BCR

W dniu 8 sierpnia Insurance Europe udzieliła odpowiedzi w ramach drugich konsultacji IAIS dotyczących podstawowego wymogu kapitałowego (BCR) dla ubezpieczycieli  o znaczeniu systemowym globalnie (G-SII).
W swojej odpowiedzi Insurance Europe zauważyła, że pomimo przekazania dodatkowych szczegółów kompleksowa ocena kalibracji BCR nie jest możliwa do momentu opracowania czytelnego projektu i kalibracji wyższego poziomu absorpcji strat (HLA).
W odpowiedzi zwrócono także uwagę na możliwość wykorzystania przez IAIS szeroko zakrojonych prac i doświadczeń związanych z Solvency II, co pozwoli uniknąć opracowania nieznacznie różnych wersji koncepcji, które już opracowano i sprawdzono na potrzeby Solvency II, tak aby podmioty typu G-SII nie były obciążane dodatkową pracą i kosztami. Choć Insurance Europe odnotowała informację, że BCR nie będzie mieć zastosowania poza podmiotami G-SII, to skorzystała z okazji, aby zauważyć, że zakres BCR powinien być ograniczony do opracowania HLA, gdyż trudno byłoby wyobrazić sobie inny cel w kontekście jego prostoty.
IAIS ma sfinalizować swoją propozycję dotyczącą BCR i przedstawić ją RSF przed szczytem G-20 w listopadzie.