Utworzono Globalną Federację Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych

Trzydzieści jeden stowarzyszeń ubezpieczycieli (w tym Polska Izba Ubezpieczeń) reprezentujących 87 procent światowego rynku ubezpieczeń założyło w dn. 9 października 2012 r. Globalną Federację Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).

„To wielki dzień dla branży ubezpieczeń na całym Świecia. Federacja pozwoli naszym stowarzyszeniom na bieżącą reakcję wobec międzynarodowych kwestii mających wpływ na branżę, na mówienie jednym głosem” – powiedział Frank Swedlove, nowo wybrany Przewodniczący GFIA i Prezydent Kanadyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń na Życie i Zdrowotnych. „ Jestem zaszczycony, że mogę mieć sposobność być pierwszym przewodniczącym naszej federacji i będą starał się zapewnić aby stanowiska naszej branży były słyszalne.”

Witając utworzenie globalnej federacji, Peter Braunmüller, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) powiedział: „ Jako światowy inicjator standardów ubezpieczeniowych IAIS wielce sobie ceni wkład obserwatorów IAIS, którzy reprezentują międzynarodowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, w rozwoj i implementację materiałów nadzorczych IAIS. Liczymy na współpracę z GFIA i jej członkami jako że wszyscy czynimy starania by promować efektywne i spójne na światowym poziomie zasady nadzoru branży ubezpieczeniowej.”

Recaredo Arias, Sekretarz Generalny FIDES (Interamerykańska Federacja Ubezpieczycieli) został wybrany Wiceprzewodniczącym nowej federacji. Członkowie założyciele federacji wybrali również Sekretarza federacji, którym zastała Michaela Koller, Dyrektor Generalny Insurance Europe. Oznacza to, Insurance Europe będzie wykonywać znaczącą pracę na rzecz GFIA w celu wspierania inicjatyw nowej Federacji we wszystkich kluczowych obszarach globalnej branży ubezpieczeń.

GFIA będzie aktywna w komentowaniu szerokiego zakresu spraw mających wpływ na międzynarodową branżę ubezpieczeń, w tym przebieg debaty na temat ryzyka systemowego: prace IAIS w rozwój ComFrame, tj. światowych ram nadzoru nad grupami ponadnarodowymi, etykę biznesu i kwestie sprzedaży oraz inicjatywy w zakresie inkluzji finansowej i walki z praniem brudnych pieniędzy.

Przewodnicząc inauguracyjnemu spotkaniu GFIA w Waszyngtonie, gubernator Dirk Kempthorne, Prezydent i CEO Amerykańskiej Rady Ubezpieczycieli na Zycie  stwierdził: „TO rzeczywiście dzień historyczny. Regulacja branży ubezpieczeń coraz bardziej dokonuje się na poziomie międzynarodowym. Utworzenie GFIA pozwoli ubezpieczycielom na bardziej ścisła współpracę z międzynarodowymi regulatorami przy rozwoju skutecznej i wyważonych regulacji.”

Na podstawie danych Swiss RE bezpośredni przypis składki brutto zbieranej przez ubezpieczycieli na całym świecie wyniósł w 2011 r. 4,5 biliona USD. Członkowie GIFA reprezentują ubezpieczycieli, którzy zebrali 87% tej sumy. Stowarzyszenia ubezpieczycieli z całego świata kooperowały nieformalnie ze sobą od wielu lat, ostatnio w formule Międzynarodowej Sieci Stowarzyszeń Ubezpieczycieli (INIA). Po raz pierwszy utworzono formalną światową federację ubezpieczycieli o globalnym zasięgu. Wkrótce będzie uruchomiona strona internetowa federacji: www.GFIAinsurance.org.