UMK: seminarium o nowej ustawie reklamacyjnej

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu organizuje seminarium pt. Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – wyzwanie dla rynków finansowych?, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r.

10 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań istotnych dla sektora usług finansowych, w szczególności prawo do wniesienia reklamacji względem zakładu ubezpieczeń czy banku. Ponadto ustawa zastępuje działającą od lat instytucję Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznikiem Finansowym. Rzecznik wyposażony został w szereg kompetencji np. możliwość wytaczania powództw w imieniu i na rzecz klientów.
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, banków, towarzystw emerytalnych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, UFG, PBUK oraz pozostałych instytucji rynku finansowego.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora.