Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 27 mld zł

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili 27 mld zł odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych i pozostałych klientów. To o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane finansowe po trzech kwartałach 2016 r.

 • 57,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 24,7 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • Należny podatek dochodowy oraz podatek od aktywów wyniósł prawie 1 mld zł
 • Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek, o 0,4 proc. mniej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny:

 • Składka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniosła prawie 8 mld zł (wzrost o 32 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 5,7 mld zł (wzrost o 14,8 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 4,8 mld zł (wzrost o 18,4 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 3,1 mld zł (wzrost o 9,6 proc.)

– Ubezpieczenia OC pozostają nierentowne, natomiast na rynku widać wyraźny wzrost składki. Ma on ekonomiczne uzasadnienie, co w swoich wypowiedziach podkreślali ostatnio m.in. przedstawiciele UOKiK. Warto podkreślić, że wzrost wysokości składek obliguje ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw finansowych, co w znacznym stopniu niweluje wpływ wzrostu składki na bieżący wynik. Oczywiście wzrost składki powinien mieć wpływ na poprawę wyniku w dłuższym okresie, natomiast w krótkim czasie widoczne są przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa klientów, co potwierdzają wyższe rezerwy – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 10,2 mld zł i była o 1,5 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,2 mld zł, spadek rok do roku o 0,7 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł, wzrost o 6,2 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1,4 mld zł, spadek rok do roku o 10,5 proc.)

– Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Wzrost wypłat w grupie tzw. pozostałych szkód rzeczowych to rok do roku aż 77 proc., a ich kwota przekroczyła 1,2 mld zł. Ponad połowę tych środków ubezpieczyciele wypłacili rolnikom, dzięki czemu możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 17,8 mld zł (spadek o 14,5 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 13,5 mld zł (spadek o 7,2  proc.)

– Na rynku życiowym widzimy kontynuację trendu, związaną ze spadkiem składki z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Obowiązujące od początku tego roku nowe regulacje prawne miały wpływ na spadek sprzedaży tego typu ubezpieczeń, natomiast jednocześnie doprowadziły do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 1,7 mld zł i był o 26,3 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2016 r. z zyskiem 1,2 mld zł (spadek o 37 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 2,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 196 mln zł i był o 52 proc. niższy niż po III kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po III kw. 2016 r. wyniósł około 586 mln zł, a podatek od aktywów – 450 mln zł.

Tabela z wynikami