Ubezpieczyciele pracują nad wdrożeniem Dyrektywy Solvency II

Europejscy ubezpieczyciele poczynili znaczne postępy w przygotowaniach do wdrożenia Solvency II przed końcem 2015 roku. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Insurance Europe, wielu z nich jest jednak bardzo zaniepokojonych presją, jakiej podlegają w związku z wymogami nakładanymi w ostatniej chwili przed wejściem w życie reżimu. Badanie, które objęło firmy z 90-procentowym udziałem w składkach na europejskim rynku ubezpieczeń, ujawniło, że zdecydowana większość z nich poczyniła postępy we wdrażaniu pierwszych dwóch filarów Solvency II. Ponadto, zdaniem większości ubezpieczycieli, wprowadzenie nowego reżimu już wpłynęło na poprawę procedur zarządzania ryzykiem i nadzoru właścicielskiego w ich organizacjach. Pomimo tego, wielu ankietowanych wyraziło obawy w związku z tym, że ostateczna wersja wzorców raportowania ilościowego (Quantitative Reporting Templates, QRT), do których ubezpieczyciele muszą się dostosować w ramach 3. filaru Solvency II, zostanie uchwalona przez Komisję Europejską dopiero we wrześniu bieżącego roku, a więc zaledwie na 4 miesiące przed wejściem w życie nowego reżimu. Igotz Aubin, szef ds. regulacji ostrożnościowych w Insurance Europe, stwierdził: „Znaczące postępy, jakie zrobili europejscy ubezpieczyciele w kierunku wdrożenia Solvency II, napawają optymizmem, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę to, w jak trudnym dla sektora okresie udało im się tego dokonać. Jednocześnie, badanie wykazało, że jest jeszcze wiele kwestii, z którymi muszą się zmierzyć.”