Ubezpieczyciele potwierdzają gotowość do Solvency II pomimo tego, że liczba dodatkowych przepisów wzrosła prawie trzykrotnie

Ponad dwie trzecie respondentów (68%), którzy wzięli udział w sondażu zorganizowanym przez Insurance Europe wskazało, że na ich rynku do dyrektywy Solvency II dodano nowe przepisy, gdyż organy nadzoru narzucają dodatkowe wymogi w ostatniej chwili.
Sondaż, który został przeprowadzony w listopadzie i obejmował ubezpieczycieli zbierających 92% składek ubezpieczeniowych w Europie, pokazał prawie trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednim sondażem przeprowadzonym w lipcu, który ujawnił, że ok. 25% państw członkowskich uzupełnia Solvency II o nowe wymogi.
Ostatni sondaż pokazał też, że zwiększyła się także liczba respondentów, w przypadku których organ nadzoru interpretował Solvency II w konserwatywny sposób – z 39% w lipcu do 47% w listopadzie. Jednak mimo tych wszystkich wyzwań sondaż potwierdził, że znaczna większość europejskich ubezpieczycieli będzie gotowa prowadzić działalność po wejściu w życie Solvency II w styczniu 2016 r.
Igotz Aubin, szef departamentu regulacji ostrożnościowych w Insurance Europe, powiedział „Te dodatkowe wymogi i konserwatywne interpretacje pojawiają się w okresie pełnym wyzwań dla branży. Sytuacje komplikuje to, że ostateczna wersja formularzy sprawozdawczych dla danych ilościowych została dopiero przyjęta przez Komisję Europejską, co oznacza, że ubezpieczyciele mają jasność co do wymogów sprawozdawczych od niedawna. Kwestie te pokazują znaczenie wyzwań, z jakimi zmagają się ubezpieczyciele, wraz z tym, jak zbliża się 1 stycznia 2016 r., kiedy Solvency II wejdzie w życie.
W sondażu respondenci zwrócili też jednak uwagę na szereg obszarów, a których ich zdaniem sytuacja poprawi się dzięki Solvency II. 79% respondentów stwierdziło, że poprawił się ład korporacyjny, 74% uważa, że dyrektywa ma wpływ na procesy monitorowania i identyfikacji ryzyka, a 62% uważa, że poprawiła się jakość danych.
Aubin dodaje „To że europejscy ubezpieczyciele robią takie postępy we wdrażaniu Solvency II pomimo trudnego otoczenia niezmiernie nas cieszy. Jednak chciałbym podkreślić, że Solvency II już jest bardzo konserwatywnym i zakrojonym na szeroką skalę systemem. W związku z tym ważne jest — szczególnie na tym etapie — ograniczenie dodatkowych wymogów i konserwatywnych interpretacji”.