Oprócz rekomendacji proklienckich, niezbędnych dla klientów w trudnej sytuacji finansowej, branża ubezpieczeniowa przeznacza też środki na pomoc dla wszystkich instytucji, zaangażowanych w walkę z pandemią. Od wolontariatu, poprzez zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego, po bezpłatną pomoc telemedyczną. Informacje o pomocy, jaką zakłady ubezpieczeń uruchomiły w ramach dodatkowych środków i inicjatyw, można znaleźć na blogu ekspertów PIU.