9-10 maja 2017 odbył się V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. Tegoroczny kongres odwiedziła rekordowa liczba gości – niemal 280 osób. Tegoroczny kongres otworzyli:

Tegoroczne spotkanie stało pod znakiem wpływu ubezpieczycieli na otoczenie, bezpieczeństwa, reputacji, innowacji w ubezpieczeniach oraz regulacji prawnych, związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym. List do prezesa zarządu PIU w związku z kongresem, skierował Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP.

List Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP

Już wkrótce na stronie internetowej PIU udostępnione zostaną zdjęcia z kongresu, a także materiały video z poszczególnych paneli. Prezentacje, przedstawione podczas paneli merytorycznych V Kongresu PIU są dostępne poniżej. Poświęcone były one kolejno:

– wpływowi ubezpieczeń na gospodarkę i społeczeństwo i zapowiedzi raportu PIU w tej kwestii
– bezpieczeństwu ruchu drogowego i zapowiedzi raportu PIU w tej kwestii
– innowacjom w ubezpieczeniach
– nowym regulacjom dotyczącym pośrednictwa ubezpieczeniowego