Szósta edycja konkursu „The Best Annual Report”

 

Już po raz szósty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza konkurs „The Best Annual Report 2010”, czyli najlepszy raport roczny według MSSF/MSR. Patronem wydarzenia jest Polska Izba Ubezpieczeń.

W konkursie uczestniczą tylko te spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny. Od 3 lat funkcjonuje nowa kategoria: najlepszy raport roczny w Internecie. Dało to początek istotnym zmianom sprawozdawczości finansowej w Internecie. Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez trzy zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR i wartość użytkową. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów. 

Instytut Rachunkowości i Podatków jest niezmiernie dumny z coraz większej liczby spółek biorących udział w konkursie i gorąco zachęca wszystkich chętnych do sprawdzenia jakości swoich raportów rocznych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora