Święto Katedry Ubezpieczeń UEP i Wiadomości Ubezpieczeniowych

W tym roku mija 65. rocznica dwóch ważnych instytucji, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Pierwsza z nich to powołana w 1948 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym (ówcześnie Akademii Handlowej) w Poznaniu Katedra Ubezpieczeń – najstarsza tego typu jednostka badawczo-dydaktyczna w Polsce. Druga to „Wiadomości Ubezpieczeniowe” – najstarsze polskie czasopismo o ubezpieczeniach ukazujące się od 1947 r. Tytuł ten wydawany od 65 lat służy jako źródło profesjonalnej informacji o ubezpieczeniach kolejnym generacjom ubezpieczeniowców. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy – Presse International des Assurances (PIA), a od 2005 r. jest wydawane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Wyżej wspomniane rocznice stały się okazją do zorganizowania konferencji pt. „Przemysł ubezpieczeniowy w 2025 r. – szanse i zagrożenia”. Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, J.M. prof. zw. dr. hab. Mariana Gorynii oraz prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Pana Jana Grzegorza Prądzyńskiego. Celem planowanej konferencji jest odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku zmierza przemysł ubezpieczeniowy i jakie stoją przed nim możliwości oraz zagrożenia w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Podczas konferencji odbędą się dwa merytoryczne panele nt. „Możliwości rozwoju przemysłu ubezpieczeniowego do 2025 r.” oraz „Zagrożenia rozwoju przemysłu ubezpieczeniowego”, z gościem specjalnym, prof. Karelem Van Hulle.
Prof. Karel Van Hulle wykłada na Wydziale Biznesu i Ekonomii na KU Leuven oraz na  Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie jest członkiem Zarządu International Centre for Insurance Regulation. Do 1 marca 2013 r. pełnił funkcję kierownika Jednostki Ubezpieczeń i Emerytur w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Rynek Wewnętrzny i Usługi). Był przedstawicielem Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz członkiem Komitetu Technicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS). Po spędzeniu 8 lat pracy w belgijskiej Komisji Nadzoru Bankowego, w 1984 r. rozpoczął współpracę z Komisją Europejską.
Szczegółowe informacje, program konferencji i kontakt są dostępne TU.