Sejm popiera PIU w sprawie ubezpieczenia przyczep

Po posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczącym pozostawienia przyczep w katalogu pojazdów mechanicznych, zgodnie z poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, Sejm w głosowaniu plenarnym przyjął senackie poprawki. Przychylił się tym samym do postulatów Polskiej Izby Ubezpieczeń, aby przyjęto przepisy, na podstawie których przyczepy w dalszym ciągu podlegać będą obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. PIU optowała za takim rozwiązaniem zarówno w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury, jak i Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. 

Za odrzuceniem senackiej poprawki głosowało zaledwie 2 posłów, przeciwko odrzuceniu poprawki było 404 posłów, zaś 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisania przez Prezydenta.

PIU w pracach legislacyjnych wskazywała na zagrożenia, wynikające ze zniesienia obowiązkowości ubezpieczenia OC przyczep, nie tylko z uwagi na ograniczenia ochrony poszkodowanych w takim przypadkach, ale także na niezgodność takiego rozwiązania z prawem unijnym, według którego słowo „pojazd” oznacza: „każdy pojazd silnikowy (…) oraz każda przyczepę zespoloną lub nie”.

 

Tekst Ustawy o transporcie dorogowym w aktualnym brzmieniu

Więcej ubezpieczeniowych przepisów krajowych