Rynek bancassurance po III kw. 2011 r.

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawia raport na temat rynku bancassurance po III kwartale 2011 r. Jest to drugie tego typu opracowanie, przygotowane przez Izbę. Dzięki pracom Zespołu ds. Bancassurance PIU, dane te będą publikowane cyklicznie co kwartał.

Zgodnie z raportem, Wartość rynku bancassurance na koniec września 2011 r. wyniosła 13,6 mld zł. Ponad 90 proc. tej kwoty stanowią ubezpieczenia na życie.

Inicjatywy PIU związane z rynkiem bancassurance, dotyczą nie tylko zbierania danych finansowych. – Coraz większe znaczenie tego kanału dystrybucji oznacza także coraz większą odpowiedzialność za klienta. Stąd inicjatywy podejmowane wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, zmierzające do wprowadzania dobrych praktyk na rynku bancassurance – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu PIU.

W ciągu ostatnich trzech lat, stworzone zostały zasady dobrych praktyk, dotyczące produktów ochronnych oraz ubezpieczeń finansowych, towarzyszących kredytom hipotecznym. W tym roku gotowa będzie trzecia rekomendacja, obejmująca tym razem ubezpieczenia inwestycyjne.

Bancassurance po III kw. 2011 r.