Ruszają konkursy PIU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursów organizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń:

• Konkursie im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń
• Konkursie PIU dla środowiska dziennikarskiego

Konkurs im. Leona Kozickiego to szansa na nagrody dla osób, które w ostatnim roku obroniły pracę magisterską lub licencjacką z dziedziny ubezpieczeń. Będą one oceniane przez Komitet Opiniujący, składający się z osób reprezentujących środowiska nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Z nadesłanych opracowań zostaną wyłonione trzy najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody. Ich wysokość opisana jest w regulaminie konkursu.

W konkursie dziennikarskim PIU już po raz dziesiąty przyznane zostaną nagrody w trzech kategoriach:
• Debiut roku
• Tekst/audycja roku
• Dziennikarz roku

Nagrody, przyznawane co roku na wniosek kapituły konkursu przez zarząd PIU przyznawane są dziennikarzom za szczególny wkład w promocję ubezpieczania się i budowanie świadomości ubezpieczeniowej. Zwycięzcy konkursu honorowani są dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi, opisanymi w regulaminie.

Regulaminy obu konkursów dostępne są na stronie internetowej PIU:

Regulamin Konkursu im. Leona Kozickiego
Regulamin konkursu dziennikarskiego 

Zapraszamy do udziału!