Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia

Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young. Przedstawia on prognozę rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i jego potencjalne skutki. Publikacja wskazuje na rozwiązania prawne wpływające na upowszechnienie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz uwarunkowania ich rozwoju. Ponadto poddaje analizie możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Opisuje także determinanty popytu na świadczenia ochrony zdrowia.

Raport