Rekomendacja dobrych praktyk UFK przyjęta

Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła rekomendację dobrych praktyk informacyjnych, odnoszącą się do polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Dzięki rekomendacji klienci uzyskają więcej jasnych informacji o produktach, za pomocą których mają zamiar lokować oszczędności. W porównaniu z pierwotną wersją rekomendacji, którą PIU zaprezentowało w kwietniu tego roku, niektóre zapisy zostały rozszerzone lub doprecyzowane:

  • Karta została wyraźnie oznaczona, jako dokument informacyjny, a nie część kontraktu ubezpieczeniowego
  • Wyeksponowane zostało ryzyko utraty całości środków
  • Wprowadzono kwotowe określenie wysokości opłat przy symulacjach przebiegu ubezpieczenia
    W przypadku symulacji zaznaczono, że rzeczywisty przebieg ubezpieczenia może odbiegać od przykładowych wyliczeń

Najważniejszą dla klienta częścią rekomendacji pozostaje Karta Produktu. Rekomendacja nakazuje przekazywanie karty każdemu klientowi, który rozważa ubezpieczenie z ufk. Karta Produktu musi zawierać:

  • Informację o wszystkich opłatach związanych z usługą. Nazewnictwo opłat będzie takie samo u każdego ubezpieczyciela stosującego rekomendację
  • Informację o ryzyku związanym z inwestycją
  • Trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (w wariancie bazowym, o obniżonej rentowności i o podwyższonej rentowności)

– Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z rekomendacją niedopuszczalne jest używanie w Karcie Produktu języka marketingowego lub terminologii ubezpieczeniowej – przypomina Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. Przez kilka ostatnich miesięcy przedstawiciele środowiska ubezpieczeniowego i organizacje chroniące konsumentów mogły zgłaszać do projektu swoje uwagi. Dokument uzupełniony został o wnioski ze strony Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Związku Banków Polskich.

Wśród wielu postulatów na temat Karty Produktu, wielokrotnie pojawiały się propozycje skrócenia jej objętości. – Jednocześnie proszeni byliśmy o dopisanie do treści karty kolejnych elementów. Ze względów oczywistych oba te postulaty są nie do pogodzenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na pozostawienie objętości kilku stron, zawierając na nich maksymalnie dużo potrzebnych informacji – wyjaśnia Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU.

Podczas ostatniego spotkania PIU z UKNF ustalono, że 1 maja 2014 r. w serwisie internetowym Komisji pojawi się tekst rekomendacji oraz lista ubezpieczycieli, którzy ją stosują. – Jestem przekonany, że firmy mające w swojej ofercie produkty z ufk, zadeklarują przystąpienie do rekomendacji. Bardzo ambitny jest natomiast termin na dostosowanie. Zakłady prowadzące sprzedaż przez dużą liczbę partnerów zewnętrznych będą miały najtrudniejsze zadanie do wykonania. Pamiętajmy jednak o najważniejszej rzeczy – rekomendacja jest otwarta i przystąpić do niej można w każdej chwili. Nawet jeśli termin 1 maja 2014 r. będzie dla któregoś z ubezpieczycieli niemożliwy do wykonania, po prostu wdroży rekomendację nieco później. Najważniejsze jest, aby dany ubezpieczyciel zadeklarował, że chce ją przyjąć – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

W ciągu kilku najbliższych tygodni ze strony przewodniczącego KNF wystosowane zostanie pismo do zakładów ubezpieczeń, wyrażające poparcie dla rekomendacji PIU. Pismo ma też zawierać informację, że przestrzeganie rekomendacji wpłynie pozytywnie na ocenę BION. – Uznanie rekomendacji PIU jako kryterium oceny zakładu pokazuje, jak kluczowa jest to rekomendacja i jak fundamentalne ma znaczenie dla klientów zakładów ubezpieczeń – uważa Marcin Łuczyński.

O przekazanie materiałów związanych z rekomendacją, zwrócił się do PIU również Gabriel Bernardino, szef EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). Podczas swojej niedawnej wizyty w Polsce z zainteresowaniem odniósł się do inicjatyw polskiego rynku w zakresie dobrych praktyk rynku bancassurance oraz ufk. – Cieszy nas zainteresowanie naszymi projektami ze strony EIOPA. Mam nadzieję, że nasze prace okażą się pomocne przy wypracowywaniu różnego rodzaju regulacji europejskich, związanych z ubezpieczeniami – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Przykład Karty Produktu
Prezentacja na temat rekomendacji

Pełny tekst rekomendacji