Regulamin zbiórki #PIUdlaUkrainy

Regulamin zbiórki środków pieniężnych na zakup wyrobów medycznych i artykułów higienicznych dla Ukrainy organizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń

§1

Organizator zbiórki środków pieniężnych

1. Organizatorem zbiórki środków pieniężnych na zakup wyrobów medycznych i artykułów higienicznych dla Ukrainy („Zbiórka dla Ukrainy”) jest Polska Izba Ubezpieczeń.

2. Zbiórka dla Ukrainy nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 1672).

§2

Cel zbiórki i sposób jej przeprowadzenia

1. Polska Izba Ubezpieczeń zakupi za pozyskane środki pieniężne wyroby medyczne i artykuły higieniczne, w szczególności:

  • środki opatrunkowe (np.: bandaże, opaski),
  • systemy do przetoczeń (np.: igły, wenflony),
  • zestawy do wkłuć (np.: do wkłuć głębokich, do wkłuć nadoponowych),
  • środki zaopatrzenia ortopedycznego (np.: kule, temblaki, gips),
  • pieluchy dla dzieci i dorosłych, podkłady pochłaniające.

2. Polska Izba Ubezpieczeń pokryje koszty transportu do Ukrainy zakupionych wyrobów medycznych i artykułów higienicznych.

§3

Sposób przeprowadzenia zbiórki

1. Osoby fizyczne środki pieniężne na zakup wyrobów medycznych i artykułów higienicznych mogą wpłacać za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl.

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej środki pieniężne na zakup wyrobów medycznych i artykułów higienicznych mogą wpłacać na konto:

PKO BP: 06 1020 1026 0000 1102 0511 4808.

§4

Czas trwania zbiórki

Zbiórka dla Ukrainy jest organizowana w terminie od 21 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

§5

Ochrona danych osobowych

Polska Izba Ubezpieczeń nie będzie przetwarzała danych osobowych osób wpłacających.

§6

Informacje końcowe

1. W celu uzyskania informacji dotyczących organizacji, przeprowadzenia Zbiórki dla Ukrainy oraz realizacji celu Zbiórki dla Ukrainy należy kontaktować się z Polską Izbą Ubezpieczeń pod adresem email: ukraina@piu.org.pl.

2. Polska Izba Ubezpieczeń zamieści sprawozdanie ze Zbiórki dla Ukrainy oraz realizacji jej celu na stronie internetowej PIU.

3. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Polskiej izby Ubezpieczeń w dniu 18 marca 2022 r.