WPŁYW UBEZPIECZEŃ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ I SPOŁECZEŃSTWO

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała raport pt. „WPŁYW UBEZPIECZEŃ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ I SPOŁECZEŃSTWO”

Wpływ ubezpieczeń na Polskę, Polaków i gospodarkę to przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa poprzez wypłatę odszkodowań i świadczeń. Oznacza też m.in. udział w rozwoju przemysłu i handlu, tworzenie miejsc pracy, ułatwianie dostępu do usług medycznych.

Kluczowe liczby:

 • 72 proc. Polaków ma zaufanie do ubezpieczycieli[1].
 • 41,3 mld zł – tyle ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń w 2021 r.
 • W przeliczeniu na mieszkańca Polski była to kwota 1086 zł na osobę, z czego 485 zł stanowiły świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, a 418 zł dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC).
 • 68,4 mln zawartych umów ubezpieczenia, w tym 29,8 mln OC komunikacyjnego, 8,1 mln AC, 13,9 mln ubezpieczeń mieszkań i domków letniskowych. Ubezpieczeniami na życie objętych zostało 23,5 mln osób, z czego 12,2 mln w ramach ubezpieczeń grupowych.
 • W 2021 r. liczba np. polis majątkowych wzrosła o ponad 4%.
 • W 2021 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 69,2 mld zł.
 • 7,5 mln – tyle szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce. To 20 tys. przypadków dziennie.
 • 2,25 proc. – udział ubezpieczycieli w PKB Polski w 2021 r.
 • 221,5 tys. – tyle miejsc pracy tworzą ubezpieczyciele.
 • Udział polskiego rynku w składce przypisanej regionu Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł 37% w 2020 i 2021
 • Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych na koniec 2021 r.
 • W samym 2021 roku zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do gospodarki.
 • 3,5 tys. pracowników zakładów ubezpieczeń angażuje się społecznie, m.in. poprzez aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego.

Raport został stworzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Milliman Polska. Może być cytowany, pod warunkiem podania źródła. Przedrukowywanie, tłumaczenie i adaptacja raportu do indywidualnych potrzeb wymaga zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Milliman Polska.