Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników

Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej opieki zdrowotnej przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. Może też pozytywnie wpłynąć na finanse publiczne. Według danych Narodowego Rachunku Zdrowia, wydatki prywatne na ochronę zdrowia wyniosły w 2015 r. ponad 34,2 mld zł, czyli 1,9 proc. PKB. To stanowiło ponad 30 proc. wydatków ogółem. Wg ekspertów w 2017 r. wydatki prywatne wyniosły już niemal 49 mld zł. Znacząca część tych pieniędzy wydawana jest nieefektywnie.