Raport Insurance Europe o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

4 listopada br. Insurance Europe opublikowała raport dotyczący rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie. Raport zawiera kluczowe dane rynkowe o wysokości składek, wypłaconych odszkodowań oraz o innych wskaźnikach w odniesieniu zarówno do rynków lokalnych jak i rynku europejskiego. Z godnie z raportem, na rynku europejskim występują istotne różnice w wartościach wypłaconych odszkodowań, co ma odzwierciedlenie w wysokości składek za ubezpieczenie:

  • średnia składka za ubezpieczenie OC zawiera się w przedziale od 49 euro (Węgry) do 510 euro w Szwajcarii
  • średnia szkoda OC w Europie waha się od 1,2 tys. euro w Portugalii do ponad 5 tys. euro we Włoszech i w Szwecji
  • średnia szkoda na osobie wynosi od mniej niż 4,5 tys. euro w Estonii, Turcji i Czechach do ponad 20 tys. we Francji i Grecji
  • średnia szkoda AC zawiera się w przedziale od 407 euro w Grecji do 1,9 tys. w  Szwecji.

Szkody osobowe stanowią 14% wszystkich roszczeń z OC komunikacyjnego, ale wysokość wypłaconych odszkodowań za te szkody to 48,4%. Ponadto, w raporcie zawarte są dane szczegółowe dotyczące 16 krajów UE charakteryzujące ich rynki krajowe – informacje o rynku z uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, fraudów, podatków oraz danych o nieubezpieczonych pojazdach.

Raport na stronie Insurance Europe