Rada Rozwoju Rynku Finansowego popiera PIU ws. prac na rzecz bezpośredniej likwidacji szkód

Na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów krytycznie oceniono postulat zawarty w interpelacji Poseł Bożeny Szydłowskiej, dotyczący częściowego finansowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej przez zakłady ubezpieczeń.

Wszyscy uczestnicy poparli argumenty PIU wskazujące, że rynek ubezpieczeniowy i tak ponosi koszty związane z finansowaniem służb pożarniczych. Z ubezpieczeń ogniowych Straż Pożarna otrzymuje 10 proc. składki m.in. na cele wskazywane w interpelacji. W ciągu 20 lat straż otrzymała z rynku ubezpieczeń 500 mln zł. Ponadto z funduszy prewencyjnych w ub. r. straż otrzymała od jednego tylko zakładu ok. 1 mln zł. Co więcej, statystyki wypadków pokazują, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat spadła ich liczba. W 1997 r. wypadków było 66, 5 tys., zaś w 2007 r. – jedynie 49,5 tys., co powoduje znaczny spadek interwencji Straży Pożarnej.

Rozwiązanie polegające na dofinansowywaniu służb pożarniczych z ubezpieczeń komunikacyjnych nie jest także stosowane w państwach Unii Europejskiej.

Na posiedzeniu dyskutowano też nad przygotowaniem w ramach prac RRRF systemowego rozwiązania, które uniemożliwiłoby obciążanie polis ubezpieczenia komunikacyjnego OC parapodatkami oraz roszczeniami regresowymi na rzecz różnego rodzaju jednostek budżetowych i funkcjonariuszy państwowych. W świetle informacji o orzeczeniu sądu, przyznającego policji prawo do regresu od ubezpieczyciela kosztów świadczeń, jakie w drodze ustaw o Policji otrzymał poszkodowany w wypadku policjant, wszyscy uczestnicy posiedzenia RRRF poparli argumenty PIU sprzeciwiające się wprowadzeniu kolejnej po „podatku Religi” formy obciążania ubezpieczeń komunikacyjnych.

Uczestnicy posiedzenia poparli także stanowisko PIU wskazujące na konieczność przywrócenia uprawnień Policji do wyłączenia z ruchu pojazdu nieubezpieczonego lub którego kierowca nie posiada przy sobie potwierdzenia ubezpieczenia OC, oraz do zatrzymania dowodu rejestracyjnego takiego pojazdu. Propozycja ograniczenia liberalizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie uprawnień Policji pozwoli zdaniem uczestników posiedzenia utrzymać powszechność obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Na spotkaniu PIU przedstawiła też działania jakie już od dłuższego czasu prowadzi w sprawie bezpośredniej likwidacji szkód. Pierwszym elementem, który udało się zakończyć jest zawarte w zeszłym tygodniu porozumienie regresowe. Izba przewiduje kontynuowanie prac zmierzających do standaryzowania rynku ubezpieczeń. W pierwszej kolejności prace będą dotyczyć ubezpieczeń komunikacyjnych. PIU wskazała na potrzebę zawarcia dobrowolnego porozumienia zakładów o wprowadzeniu bezpośredniej likwidacji szkód. Wprowadzenie takiego systemu zostanie poprzedzone dokonanymi przez Komisję Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU gruntownymi analizami materiałów źródłowych o rozwiązaniach funkcjonujących w Unii Europejskiej i zarekomendowaniu systemu najkorzystniejszego dla rynku polskiego.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli informacje Izby o prowadzonych pracach oraz uznali że są one wystarczające na tym etapie przygotowania systemu bezpośredniej likwidacji szkód. Przyjęto, że obecne zaawansowanie przygotowań do wdrożenia systemu nie wymaga angażowania forum RRRF i podejmowania innych dodatkowych działań np. w postaci regulacji ustawowych.