Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się 27 sierpnia 2009 do Polskiej Izby Ubezpieczeń o zaopiniowanie projektu rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę – z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia następnego, tj. 28 sierpnia bieżącego roku.

Po konsultacjach w ramach Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że nie wnosi uwag do zmian przewidzianych projekcie rozporządzenia.