Projekt aktu delegowanego Solvency II

10 października Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego implementującego zasady Solvency II. Parlament Europejski i Rada mają 6 miesięcy na zaakceptowanie dokumentu. Komisja podtrzymuje termin wejścia w życie systemu Solvency II – 1 stycznia 2016 r.
Akt delegowany to drugi poziom w serii procedur koniecznych do podjęcia przed ostatecznym wdrożeniem dyrektywy o wypłacalności. Zasady włączone do aktu delegowanego dotyczą wyceny aktywów i pasywów, w tym tzw. długoterminowych środków gwarancji. Ponadto ustalono, jak ma być wyznaczany poziom kapitału adekwatny do odpowiedniej klasy aktywów, w które inwestują ubezpieczyciele. Akt przewiduje także kwalifikowalność pozycji funduszy własnych ubezpieczycieli na pokrycie wymogów kapitałowych. Odnosi się również do sposobu zarządzania firmami ubezpieczeniowymi. Z kolei uproszczone metody oraz wyłączenia mają ułatwić małym ubezpieczycielom dostosowanie się do Solvency II.