24 listopada 2009
/
Aktualności

Prawie 40 osób, przede wszystkim studentów, wysłuchało wykładu, poświęconego idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wykład poprowadził Stanisław Borkowski, Członek Zarządu TU Allianz Polska SA.

Był to drugi wykład w ramach Programu Dzielenia się Wiedzą, organizowanego wspólnie przez PIU i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Borkowski w pierwszej części wykładu skupił się na podstawowych aspektach dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń. Omówił między innymi funkcję ubezpieczającego, ubezpieczyciela, nadzoru oraz reasekuratora.

W drugiej części wykładu studenci mieli okazję zapoznać się z rynkiem komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, ale także z systemem finansowania publicznej służby zdrowia w Polsce.

Ostatnią częścią wykładu była prezentacja koncepcji kompleksowej reformy służby zdrowia, której autorem jest PIU. Studenci mieli więc okazję poznać opracowanie, uznawane przez wielu ekspertów za najlepszą propozycję zmian w finansowaniu polskiej służby zdrowia.

Wykład zakończyła kilkudziesięciominutowa sesja pytań ze strony słuchaczy.

Kolejny wykład w ramach wspólnego programu PIU i WNE UW odbędzie się 14 grudnia, a będzie on poświęcony problematyce ubezpieczeń katastroficznych, zaś wygłosi go Andrzej Maciążek, Członek Zarządu PIU.

Więcej o wykładach ubezpieczeniowych na WNE UW znaleźć można w sekcji poświęconej Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Programowi Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową.