Program Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową PIU i WNE UW cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Prawie 40 osób, przede wszystkim studentów, wysłuchało wykładu, poświęconego idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wykład poprowadził Stanisław Borkowski, Członek Zarządu TU Allianz Polska SA.

Był to drugi wykład w ramach Programu Dzielenia się Wiedzą, organizowanego wspólnie przez PIU i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Borkowski w pierwszej części wykładu skupił się na podstawowych aspektach dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń. Omówił między innymi funkcję ubezpieczającego, ubezpieczyciela, nadzoru oraz reasekuratora.

W drugiej części wykładu studenci mieli okazję zapoznać się z rynkiem komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, ale także z systemem finansowania publicznej służby zdrowia w Polsce.

Ostatnią częścią wykładu była prezentacja koncepcji kompleksowej reformy służby zdrowia, której autorem jest PIU. Studenci mieli więc okazję poznać opracowanie, uznawane przez wielu ekspertów za najlepszą propozycję zmian w finansowaniu polskiej służby zdrowia.

Wykład zakończyła kilkudziesięciominutowa sesja pytań ze strony słuchaczy.

Kolejny wykład w ramach wspólnego programu PIU i WNE UW odbędzie się 14 grudnia, a będzie on poświęcony problematyce ubezpieczeń katastroficznych, zaś wygłosi go Andrzej Maciążek, Członek Zarządu PIU.

Więcej o wykładach ubezpieczeniowych na WNE UW znaleźć można w sekcji poświęconej Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Programowi Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową.