Prawie 40 mld zł trafiło do poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

W 2017 r. polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł odszkodowań i świadczeń. #Dziękiubezpieczeniom poszkodowani otrzymali o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń 2017 r.

  • 67,5 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu
  • 16,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
  • 1,7 mld zł wypłat ze szkód spowodowanych żywiołami. To o 380 mln zł więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki pomocy ubezpieczycieli dla ofiar nawałnic z III kw. 2017 r.
  • 1,2 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

  • Z OC komunikacyjnego wypłacono 8,6 mld zł, czyli o 7,2 proc. więcej niż rok wcześniej
  • Z autocasco wypłacono 4,5 mld zł, o 7,3 proc. więcej, niż rok wcześniej

– Dynamika wypłat odszkodowań nieco wyhamowała, aczkolwiek nadal widać wyraźnie, że do poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin trafia coraz więcej pieniędzy. Mimo tego, od początku 2017 r. rynek OC pozostaje rentowny i udaje się zachować na nim równowagę – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

  • Wzrost odszkodowań za skutki żywiołów aż o 29 proc., do 1,7 mld zł. To przede wszystkim efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z drugiej połowy 2017 r.

– Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów. Dzięki raportowi „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wiemy także, że w Polsce ubezpiecza się mienie firm na kwotę 1,8 bln zł, co stanowi ok. 60 proc. całego ich majątku. Dużą część skutków żywiołów można więc naprawić dzięki ochronie ubezpieczeniowej – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

  • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła niecałe 20,4 mld zł (wzrost o 11,3 proc.)
  • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła ponad 24,6 mld zł (wzrost o 3 proc.)

– Zarówno wzrost składki jak i wzrost świadczeń dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2017 r. wyniósł 2,3 mld zł (wzrost o 5,7 proc.). Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2017 r. z zyskiem netto 3,4 mld zł (z czego ponad 40 proc. stanowi dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych) Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za 2017 r. wyniósł 1,2 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 600 mln zł.

Tabela z wynikami