Prace PIU nad nową ustawą o usługach turystycznych

Polska Izba Ubezpieczeń popiera pomysł utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (FZT) – mechanizmu chroniącego klientów biur podróży przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek. Fundusz taki oparty byłby o składki wpłacane przez wszystkich touroperatorów. Składka uzależniona będzie od rodzaju usługi – najwięcej płaconoby za klienta wysłanego na wyjazd czarterowy, mniej za klienta wysłanego na wycieczkę autokarową czy młodzieżową. System ten byłby uzupełnieniem obecnego modelu gwarancji udzielanych przez ubezpieczycieli komercyjnych. Gwarancje pozostałyby podstawą systemu.
PIU proponuje też, by touroperatorzy czarterowi, mogli prowadzić działalność wyłącznie jako spółki akcyjne – być może z większym kapitałem niż ustawowo wymagane 0,5 mln zł. Touroperatorzy czarterowi to z punktu widzenia ubezpieczycieli przedsiębiorstwa najbardziej narażone na upadłość.
Forma spółki akcyjnej zobliguje firmy oferujące wyjazdy czarterowe do regularnego sporządzania zaudytowanych raportów finansowych, dzięki czemu ubezpieczyciele łatwiej będą mogli ocenić sytuację firmy i ryzyko związane z ubezpieczeniem, a klienci uzyskają lepszą ochronę.
PIU na bieżąco udziela wyjaśnień w sprawie FZT mediom, brała także udział w poniedziałkowej konferencji prasowej w tej sprawie. PIU będzie na bieżąco monitorowała projekt nowej ustawy, który przygotowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.