Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

21 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dot. rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy wzięli udział m.in. przedstawiciele PIU.

W trakcie obrad zgłaszano poprawki do zawartych w projekcie zapisów. W wyniku głosowania wprowadzono zmiany, które mają ułatwić przyszłą jednoznaczną interpretację uregulowań oraz dwie poprawki o charakterze zasadniczym dla projektowanej ustawy. W Art. 5 projektu ograniczono wynagrodzenie pełnomocnika określone w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz powoda do maksymalnie 20% kwoty zasądzonej. W Art. 26 projektu wydłużono z 3 do 6 miesięcy okres wejścia w życie ustawy od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Wprowadzenie zmian, w obu przypadkach, było wcześniej postulowane przez PIU, w opinii przesłanej na ręce przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej oraz w trakcie obrad. W szczególności ograniczenie do 20% wynagrodzenia pełnomocnika, określonego w stosunku do kwoty zasądzonej, może w praktyce przyczynić się do tego, aby ewentualne odszkodowania trafiały w zasadniczej części do poszkodowanych, a nie na rachunki kancelarii prawnych. Doświadczenia amerykańskie dowodzą, że dobre intencje, tj. wzmocnienie ochrony konsumentów w praktyce na wielu rynkach doprowadziły jedynie do rozwoju sektora kancelarii prawnych, czerpiących profity z prowadzenia sporów.

Zdecydowana większość zasądzonych odszkodowań trafia tam na rachunki kancelarii w formie wynagrodzenia za usługę prawną.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP przyjęła sprawozdanie podkomisji z wprowadzonymi poprawkami. PIU będzie nadal monitorować na bieżąco dalszy przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie RP. Zdaniem Izby, przyjęty przez Komisję projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym nie uwzględnia wszystkich negatywnych skutków gospodarczych, społecznych i ekonomicznych, których może być przyczyną.