OC graniczne – rozmowa z Mariuszem Wichtowskim, prezesem PBUK

Ważna informacja: zgodnie z art. 60 ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, umowy ubezpieczenia granicznego na warunkach określonych w tej ustawie zawierane były przez 2 miesiące, począwszy od 24 lutego br. – okres, w którym oferowane było bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne dobiegł końca.

Do pobrania: oświadczenie o zdarzeniu drogowym w j. ukraińskim >>>>

Важлива інформація: відповідно до ст. 60 п. 5 Закону про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деяких інших законів, договори прикордонного страхування на умовах, визначених цим Законом, укладалися протягом 2 місяців, починаючи з 24 лютого цього року.

24 квітня цього року період, протягом якого пропонувалося безкоштовне прикордонне страхування цивільної відповідальності, закінчився.