Daniel Zahorenko, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Studio kongresowe – VIII Kongres PIU